Η Ενάργεια αποτελεί έναν οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κύριο μέλημά της την προάσπιση των δικαιωμάτων των εφήβων απο νομικής σκοπιάς καθώς και τη διασφάλιση της ψυχικής υγείας των εφήβων μέσω πολυεπίπεδων και συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων.

Οι παρεμβάσεις αυτές απευθύνονται σε εφήβους που χρήζουν άμεσης ανάγκης εξαιτίας της κακοποίησης που έχουν υποστεί (τριτογενής παρέμβαση), στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του ευρύτερου πληθυσμιακού συνόλου (πρωτογενής πρόληψη) αλλά και σε άτομα ή οικογένειες υψηλής επικινδυνότητας (δευτερογενής παρέμβαση).

Η Ενάργεια απαρτίζεται και διοικείται απο τα εξής μέλη:

Πρόεδρος: Λίλιαν Καρρά, Απόφοιτη Ψυχολογίας – Ψυχοθεραπεύτρια. Σπούδασε ψυχολογία στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος (Deree College) και μετεκπαιδεύτηκε στην Υπαρξιακή -Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική. Έχει εργαστεί σε δομές ψυχικής υγείας, κοινωνικής στήριξης και σε ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα, είναι Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής καθώς και Ενεργό μέλος της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου». Για εμάς αποτελεί τον πυρήνα της ομάδας και κατέχει το χρήσμα της κεντρικής συντονίστριας της Ενάργειας.

Αντιπρόεδρος: Ηλιοπούλου Τριανταφυλλιά, Κοινωνική Λειτουργός – Εγκληματολόγος (MSc Criminology and Criminal Justice). Ως υποψήφια Διδάκτωρ με κατεύθυνση Αντεγκληματική Πολιτική σε ζητήματα κακοποίησης, κύρια ενασχόλησή της είναι η έρευνα με όραμα το σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων. Η κλινική της εμπειρία περιλαμβάνει συνεργασίες όπως με την Ελληνική Αστυνομία, Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, Μ.Κ.Ο. καθώς και με τον Ο.Κ.Α.Ν.Α. ως ερευνήτρια  του προγράμματος «Εκπαίδευσης Αστυνομικών σε θέματα Εξαρτήσεων» ενώ και η ίδια μετεκπαιδεύεται στον κλάδο της ανάλυσης και της ψυχοθεραπείας. Τους στόχους που θέτουμε ως ομάδα, τους υλοποιεί μέσα απο τη θέση της επιστημονικά υπεύθυνης.

Γενική Γραμματέας: Καραβίδογλου Σοφία - Aπόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (ΑΤΕΙ Αθήνας), κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού και δευτεροετής μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πρόγραμμα «Διοίκηση της Υγείας». Πραγματοποίησε την εξάμηνη πρακτική της στο Ψυχιατρικό Κατάστημα Κρατουμένων Κορυδαλλού, εργάστηκε τρία χρόνια εθελοντικά στον Τομέα Πρόληψης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) καθώς και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με στόχο την προαγωγή της υγείας. Σήμερα εργάζεται στο Κέντρο Ψυχολογικής & Κοινωνικής Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων της ΠΕΨΑΕΕ.